computer services

Wilt u meer weten, neem dan contact op:

Positive
Diemerdijkstraat 21
1382 BN Weesp

06 54 385 359
info@rpos.nl

Positive hanteert de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003. Een exemplaar wordt desgewenst kosteloos toegestuurd.

Diemerdijkstraat 21 - 1382 BN Weesp - Tel.: 06 54 385 359 - E-mail: info@rpos.nl - KvK Hilversum: 3209 1878