Hardware: leveren en installeren van hardware, leverancieronafhankelijk.
Software: het leveren, installeren en configureren van software. Maar ook bijvoorbeeld:
ο kleine programmeeropdrachten zoals het maken van scripts om processen te automatiseren;
ο website voor bijvoorbeeld Intranet;
ο aanpassen/verbeteren van een applicatie.